Решение №837 от 25.01.2018 г. на Общински съвет - Плевен за изменение на Годишен план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен, през 2018 година

449

Файлове:

Reshenie 837.doc Reshenie 837.doc