Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии

91