Заповед № РД-10-249 от 21.02.2018 г. на Кмета на Община Плевен за забрана на паша в част от горските територии на територията на община Плевен

486