Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем - публична общинска собственост в детските градини

1159

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2, . 1 и ал. 2 от Наредба №7 на Об С - Плевен и Решение № 198 /31.05.2012г, на Общински съвет - Плевен

 

О Б Я В Я В А

     1.Търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот - публична общинска собственост в детските градини.

- Методичен кабинет в ЦДГ№ 1“Щастливо детство”Плевен с площ от 12 кв.м.,при първоначална наемна цена  на час 2.40лв. Депозит за участие 30.00лв.

- Част физкултурен салон в ЦДГ № 2 “Юнско въстание  Плевен с площ 20кв.м за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална  наемна цена на час 4.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част физкултурен салон в ЦДГ № 2 “Юнско въстание  Плевен с площ 20кв.м за провеждане на занимания по бойни изкуства, при първоначална  наемна цена на час 4.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част физкултурен салон в ЦДГ № 2 “Юнско въстание  Плевен с площ 20кв.м за провеждане на занимания по класически балет, при първоначална  наемна цена на час 4.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Методичен кабинет в ЦДГ № 2 “Юнско въстание” Плевен с площ 10 кв.м за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час 2,00лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 - Част физкултурен салон в ЦДГ № 3 “Кокиче” Плевен с площ 25кв.м за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална  наемна цена на час 5.80 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 - Методичен кабинет в ЦДГ № 3 “Кокиче” Плевен с площ 20 кв.м за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена на час 4,00лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 

Търгът ще се проведе от 14.30 часа на 26.06.2012.г. в Актова зала в Община Плевен  ет.1

Цена на тръжната документация за отделните обекти е 36.00лв. и се закупува от 19.06.2012г. до 16.30ч. на 25.06.20012г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

  

    Допълнителна информация на тел. 881 234, или в стая 54 на Община Плевен