Община Плевен обявява търг с тайно надаване за отдаване под наем - публична общинска собственост в детските градини - 02.07.2012 г.

1226

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2, . 1 и ал. 2 от Наредба №7 на Об С - Плевен и Решение № 198 /31.05.2012г, на Общински съвет - Плевен

 

О Б Я В Я В А

     1.Търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот - публична общинска собственост в детските градини.

- Част физкултурен салон в ЦДГ № 5 “Слънце” Плевен с площ 12 кв.м за провеждане на занимания по английски език, при първоначална  наемна цена на час 2.80 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част физкултурен салон в ЦДГ № 5 “Слънце” Плевен с площ 25 кв.м за провеждане на занимания по бойни изкуства, при първоначална  наемна цена на час 5.80 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част физкултурен салон в ЦДГ № 8 “Щурче” Плевен с площ 10 кв.м за провеждане на занимания по английски език, при първоначална  наемна цена на час 2.30 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Методичен кабинет в ЦДГ № 12 “Ралица” Плевен с площ 18 кв.м за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена на час 3,60лв. Депозит за участие 30.00 лв.

    - Част физкултурен салон в ЦДГ № 13 “Иглика” Плевен с площ 24 кв.м за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална  наемна цена на час 5.50 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

   - Част физкултурен салон в ЦДГ № 13 “Иглика” Плевен с площ 12 кв.м за провеждане на занимания по английски език, при първоначална  наемна цена на час 2.80 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 

Търгът ще се проведе от 14.00 часа на 02.07.2012.г. в Актова зала в Община Плевен  ет.1

Цена на тръжната документация за отделните обекти е 36.00лв. и се закупува от 25.06.2012г. до 16.30ч. на 29.06.20012г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

  

    Допълнителна информация на тел. 881 234, или в стая 54 на Община Плевен