ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С ПЛОЩ 50 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В С. ПЕЛИШАТ, ОБЩ. ПЛЕВЕН, УЛ. ХРИСТО КЪНЧЕВ

758

Файлове:

obqva-Pelishat.docx obqva-Pelishat.docx