Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, обособено помещение за офис, находящо се в с. Ясен

889

Файлове:

obqva-Qsen.doc obqva-Qsen.doc