Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти - павилиони, находящи се в гр. Славяново

726

Файлове:

obqva-Slavqnovo.doc obqva-Slavqnovo.doc