Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците - физически и юридически лица, регистрирани като търговци, лицензирани за осъществяване на обществен превоз на пътници на територията на Република България за отд

944