Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти - публична общинска собственост

1023

Файлове:

obiava-2 бр.doc obiava-2 бр.doc