ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МЕЧКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

157

Файлове:

CCF06082021.pdf CCF06082021.pdf