Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, с площ 4,50 кв.м., находяща се в гр. Плевен, пл. “Иван Миндиликов“ №7, сградата на Автогара Плевен

971