Публичен търг за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост / гр.Славяново

865