ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ-БЮФЕТ В ГПЧЕ,ОУ"Н.ВАПЦАРОВ"- Гр.ПЛЕВЕН,ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" с.ОПОНЕЦ

996