ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ПЛОЩ 42.88 М2, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН

626

Файлове:

обява Ясен.docx обява Ясен.docx