Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот - ЧОС, представляващ част от административно-търговска сграда, стая за офис, по плана на с. Тученица

997

Файлове:

obqva-Tuchenica-pod.docx obqva-Tuchenica-pod.docx