Публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

882