Публичен търг за отдаване под наем на публична общинска собственост

868