Публичен търг за отдаване под наем на рекламно - информационни елементи /билбордове/ - 3 бр., на територията на гр. Плевен

1021

Файлове:

obiava- 3 RIE.doc obiava- 3 RIE.doc