Публичен търг за отдаване под наем публична общинска собственост, представляваща помещение, с площ от 19,08 кв. м.

901