Публични търгове за отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - ниви и зел. градини в землищата на с. Бръшляница, с. Брестовец, с. Дисевица, с. Мечка, с. Опанец, с. Пелишат,

1447

Файлове:

CCI12062019.pdf CCI12062019.pdf