Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот - публична общинска собственост в детските градини - 24.08.2012

1119

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН

  

        На основание чл. 44 ал.2, от ЗМСМА, чл.14,ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.76, т.2, чл.79, ал.2, . 1 и ал. 2 от Наредба №7 на Об С - Плевен и Решение № 222 /28.06.2012г, на Общински съвет - Плевен

О Б Я В Я В А

     1.Търг с тайно надаване чрез представяне от участниците на предложенията пред комисията в деня и часът, обявен за провеждане  на търга за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот - публична общинска собственост в детските градини.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 7 “Снежанка” Плевен с площ от 38 кв.м., за провеждане на спорт по образователна програма, при първоначална наемна цена на час 8.75лв. Депозит за участие 30.00 лв.

 - Методичен кабинет в ОДЗ № 7 “Снежанка” Плевен с площ от 18 кв.м., за  провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена  на час 3.60 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 19 “Яница” Плевен с площ от 20 кв.м., за провеждане на занимания по английски език, при първоначална наемна цена  на час 4.60лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 19 “Яница” Плевен с площ от 40 кв.м., за провеждане на занимания по спортни танци, при първоначална наемна цена  на час 9.20лв.  Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 19 “Яница” Плевен с площ от 40 кв.м., за провеждане на занимания по народни танци, при първоначална наемна цена  на час 9.20лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОДЗ № 19 “Яница” Плевен с площ от 40 кв.м., за провеждане на спорт по образователна програма, при първоначална наемна цена  на час 9.20 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

- Част от физкултурен салон в ОУ “ П.Берон” Плевен с площ от 30 кв.м., за провеждане на занимания по футбол, при първоначална наемна цена  на час 6.90 лв. Депозит за участие 30.00 лв.

Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 24.08.2012.г. в Актова зала в Община Плевен  ет.1

Цена на тръжната документация за отделните обекти е 36.00лв. и се закупува от 16.08.2012г. до 16.30ч. на 22.08.20012г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен

    Допълнителна информация на тел. 881 234, или в стая 54 на Община Плевен