Търг за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ открит паркинг

1041