Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

968

Файлове:

О Б Я В Я В А.docx О Б Я В Я В А.docx