ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

837