Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Горталово

756