Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Горталово и с. Гривица

1307