Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и с. Радишево

1526