Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, гр. Славяново и с. Буковлък

958