Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

1911

Е-услуга