Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2430

Е-услуга