О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

563