О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите на лица, изпълнявали военна служба

489