Община Плевен обяви провеждане на интервю с кандидатите за лични асистенти в общината

1906

Община Плевен е Конкретен бенефициент по ОП”РЧР” съгласно Партньорско споразумение между водеща  организация и партньор № BG 05-1509/24.03.2015 г.

Във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа" по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.,

Община Плевен обяви провеждане на интервю с кандидатите за лични асистенти в общината.


Интервюто ще се провежда в Общински домашен социален патронаж, гр. Плевен, ул. Сан Стефано №1,  с начален час 9:00 ч.


 Всички кандидати за лични асистенти са предварително уведомени.

Срещите ще се проведат на :14 април, 15 април, 16 април 2015г.