Община Плевен удължава срока на поканите за изразяване на интерес по проект за социално включване до 10.02.2015 г. за позицията:

1910

· СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ в услугата „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“