ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба

648