Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба

641