Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, изпълнявали военна служба

694