ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Сухопътните войски на лица, изпълнявали военна служба

584