Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

578