Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

527