Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част

542