ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

534