Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Сухопътни войски

542