Обява за провеждане на начална и/или специална военна подготовка през 2018 г.

738