Обява за провеждане на начална военна подготовка

561