ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

279