Вакантни длъжности

Прием на документи за войници

1926

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, във военни формирования в гр.Стара Загора, гр.Карлово и гр.Казанлък, Офисът за водене…

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен

2122

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител     ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община…