Вакантни длъжности

Обява за вакантни длъжности в здравни кабинети, детски градини, училища и ясли

2078

О Б Я В А Община Плевен обявява следните вакантни длъжности в здравни кабинети, в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения: № Наименование на детското/учебно заведение…

Прием на документи за длъжностите „гвардеец” и „шофьор”

1977

О Б Я В АВъв връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска част, Офисът за водене на военен отчет в ОбщинаПлевен…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР

1836

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР Описаниена ангажиментите: Във връзка сизпълнение на Дейност 3 „Повишаване на ангажираността и осведомеността на родителите, общността, други заинтересовани…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД

1948

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД Описание на позицията: Във връзка сизпълнение на проектните дейности по проектBG06 - 233„Подпомагане подготовкатаза училище на деца в уязвимо положение…

За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

1961

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия: Минимални изисквания: - висше образование – степен бакалавър…