Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен

500

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител     ОБЯВЯВА КОНКУРС   За длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община…

Обява за вакантни длъжности в здравни кабинети, детски градини, училища и ясли

524

О Б Я В А Община Плевен обявява следните вакантни длъжности в здравни кабинети, в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения: № Наименование на детското/учебно заведение…