Списък на оценените кандидати за лични асистенти

3557

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

 „Нови възможности за грижа”
 


по ред

 

Трите имена на лицето

 

телефон/и

 

БРОЙ ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.

Галя Янкова Кирилова

 

26

2.

Наташка Аспарухова Костадинова

 

24

3.

Мими Йорданова Петрова

 

24

4.

Детелин Петков Динов

 

24

5.

Галина Горанова Петрова

 

24

6

Анна Бонева Спасова

 

24

7

Галя Кирилова Тодорова

 

24

8

Бойко Нисторов Андреев

 

24

9

Веселка Иванова Шикова

 

24

10

Мариан Владимиров Лесов

 

24

11

Венелин Ненков Георгиев

 

24

12

Силвия Димитрова Иванова

 

24

13

Красимир Христов Порумов

 

24

14

Айсел Мехмедова Салиева

 

24

15

Мария Милчева   Чалъкова

 

23

16

Тихомир Тошков Пенев

 

23

17

Малина Василева Жилевска

 

23

18

Делян Георгиев Христов

 

23

19

Маргарита Бориславова Младенова

 

23

20

Йоанна Динкова Христова

 

23

21

Дияна Мирославова Стефанова

 

22

22

Павлин Маринов Георгиев

 

22

23

Виолета Георгиева Атанасова

 

22

24

Дарина Богомилова Иванова

 

22

25

Снежанка Славчева Ангелова

 

22

26

Румяна Иванова Маринова

 

22

27

Лора Георгиева Бетова

 

22

28

Бисерка Антонова Маринова

 

22

29

Михаела Михайлова Йовчева

 

22

30

Салиме Ахмедова Салиева

 

22

31

Верослав Христов Киров

 

22

32

Георги Лазаров Иванов

 

21

33

Петър Иванов Помпаляшки

 

21

34

Нели маринова Кирилова

 

21

35

Мария Стефанова Йорданова

 

21

36

Капка Парашкевова Паскулова

 

21

37

Миглена Володиева Василева

 

21

38

Мирослава Александрова Василева

 

21

39

Янка Точкова Йорданова

 

20

40

Ангел Димитров Николов

 

20

41

Иванка Илиева Димитрова

 

20

42

Иван Георгиев Костов

 

20

43

Цецка Тодорова Тодорова

 

20

44

Вилма Николова Тодорова

 

20

45

Емил Илиев Трифонов

 

20

46

Елеонора Горанова Петкова

 

20

47

Валя Бейкова Николова

 

20

48

Валентин Величков Първанов

 

20

49

Евгения Стефанова Иванова

 

20

50

Петър Борисов Блажев

 

20

51

Марийка Иванова Димитрова

 

19

52

Кирил Лилов Сарачилов

 

19

53

Снежана Цветанова Маринова

 

19

54

Валентин Маринов Иванов

 

19

55

Рахмие Кудретова Торунова

 

19

56

Тодор Мирославов Димитров

 

19

57

Христина Петрова Петкова

 

19

58

Стефан Георгиев Пешев

 

19

59

Иванка Любенова Атанасова

 

19

60

Боряна Димитрова Дамянова

 

19

61

Татяна Димитрова Дионисиева

 

19

62

Татяна Евтимова Гацова

 

19

63

Даниела Станчева Горанова

 

19

64

Борислава Кирилова Александрова

 

19

65

Маргарита Йорданова Марекова

 

19

66

Иглика Спасова Димитрова

 

19

67

Петя Боянова Соколова-Славчева

 

18

68

Веселка Александрова Апостолова

 

18

69

Ваня Тодорова Русенова

 

18

70

Цецка Тодорова Вълчева

 

18

71

Дафинка Атанасова Лазарова

 

18

72

Таня Димитрова Тоновска

 

18

73

Милена Георгиева Атанасова

 

18

74

Пенка Георгиева Вълчева

 

18

75

Илияна Петрова Илиева

 

18

76

Силвия Дочева Попова

 

18

77

Николинка Николова Солакова

 

18

78

Таня Златанова Игнатова

 

18

79

Николина Кръстева Петкова

 

18

80

Захаринка Каролева Недкова

 

17

81

Силвия Цекова Докова

 

17

82

Теодора Ванкова Камбурова

 

17

83

Гиздана Петрова Атанасова

 

17

84

Дияна Кирилова Лунголова

 

17

85

Христина Димитрова Бочева

 

17

86

Зинаида Ангелова Илиева

 

17

87

Севдалина Георгиева Сиракова

 

17

88

Ценка Ленкова Братанова

 

17

89

Веска Димитрова Нешева

 

17

90

Мариета Николова Кутева

 

17

91

Гина Петкова Райчева

 

17

92

Георги Димитров Сачански

 

17

93

Марияна Любенова Христова

 

17

94

Милена Иванова Танова

 

17

95

Веселин Василев Карловски

 

17

96

Елеонора Александрова Несторова

 

17

97

Цветомира Симеонова Димитрова

 

17

98

Вилдан Рушанова Ристемова

 

17

99

Нейко Иванов Гаврилов

 

17

100

Зоя Бориславова Тинкова

 

17

101

Катя Божидарова Тодорова

 

17

102

Галя Иванова Великова

 

17

103

 Цветомир Василев Трайков

 

17

104

Бисерка Георгиева Павлова

 

17

105

Мая Найденова Вълканова

 

17

106

Огнян Димитров Михов

 

17

107

Малина Цонкова Петрова

 

16

108

Люба Андреева Кирилова

 

16

109

Вероника Красимирова Панчева

 

16

110

Цветанка Иларионова Меченска

 

16

111

Пламен Иванов Иванов

 

16

112

Василка Давидова Йотова

 

16

113

Нина Кирилова Цакова Първанова

 

16

114

Валерия Николова Барбоева

 

16

115

Зорница Сашева Иванова

 

16

116

Снежина Сашова Демирова

 

16

117

Людмила Гавриш-Петкова

 

16

118

Цонка Николова Колева

 

16

119

Светослав Матеев Иванов

 

16

120

Христина Георгиева Динкова

 

16

121

Копринка Богомилова Тончева

 

16

122

Недялка Боянова Андреева

 

16

123

Елена Игоревна Волгина

 

16

124

Ангелина Асенова Атанасова

 

15

125

Ренета Борисова Баръмова

 

15

126

Бисерка Николаева Георгиева

 

15

127

Емилия Аспарухова Михайлова

 

15

128

Валентин Янков Тонев

 

15

129

Веселка Любенова Димитрова

 

15

130

Веселка Първанова Дишева

 

15

131

Росица Павлова Георгиева

 

15

132

Теменужка Ангелова Ганева

 

15

133

Зинайда Наскова Мерджанова

 

15

134

Боянка Тодорова Първанова

 

15

135

Ангелина Георгиева Владимирова

 

15

136

Йорданка Петрова Дейчева

 

15

137

Детелина Крумова Фердинандова

 

15

138

Веселка Димитрова Тодорова

 

15

139

Илияна Николова Тодорова

 

15

140

Милена Нешкова Йолова

 

15

141

Росица Кирилова Радоева

 

15

142

Петя Ванкова Лалова

 

15

143

Валентина Гатева Димитрова

 

15

144

Донка Гачева Цанова

 

15

145

Ибрям Шерифов Мусов

 

15

146

Станимира Николова Софрониева

 

15

147

Радка Симеонова Петрова

 

15

148

Геновева Петкова Маринова

 

15

149

Красимира Иванова Тодорова

 

15

150

Соня Георгиева Цачкова

 

15

151

Николина Вълчева Георгиева

 

15

152

Радка Димитрова Тодорова

 

15

153

Теменужка Захариева Павлова

 

15

154

Даниела Димитрова Димитрова

 

15

155

Агнеса Николаева Петкова

 

15

156

Петя Васкова Иванова

 

15

157

Тодор Радев Тодоров

 

15

158

Иван Георгиев Владимиров

 

15

159

Георги Христов Гарнизов

 

15

160

Румяна Лалева Георгиева

 

15

161

Кунка Енчева Лазарова

 

15

162

Петка Цветанова Недева

 

15

163

Иванка Проданова Коевска

 

15

164

Царинка Йоткова Пантелеева

 

15

165

Диана Иванова Петкова

 

15

166

Радослава Симеонова Алексиева

 

14

167

Антоанета Димитрова Маркова

 

14

168

Надка Йовова Йотова

 

14

169

Силвия Маринова Динкова

 

14

170

Тони Борисов Георгиев

 

14

171

Сталин Николов Кежев

 

14

172

Иванка Димитрова Христова

 

14

173

Мариета Христова Иванова

 

14

174

Габриела Иванова Кърчева

 

14

175

Наталия Борисова Брайкова

 

14

176

Софка Ивайлова Манолова

 

14

177

Стефан Милков Богданов

 

14

178

Елка Трифонова Кулчева

 

14

179

Стоянка Владева Николаева

 

14

180

Деница Георгиева Стефанова

 

14

181

Даниела Огнянова Илиева

 

14

182

Нели Нанкова Манова

 

14

183

Севда Маринова Петкова

 

14

184

Зоя Иванова Михаилова

 

14

185

Катя Христова Иванова

 

14

186

Марияна Костова Тодорова

 

14

187

Петя петрова Янкова

 

14

188

Симона Полинова Цветанова

 

14

189

Таня Иванова Симеонова

 

14

190

Марияна Цветанова Нинова

 

14

191

Валерия Рускова Георгиева

 

14

192

Бояна Савова Иванова

 

14

193

Оля Петкова Георгиева

 

14

194

Весела Петрова Цанова

 

14

195

Невена Борисова Блажева

 

14

196

Валя Владимирова Методиева

 

13

197

Десислава Маринчева Паскова

 

13

198

Цецка Василева Димитрова

 

13

199

Теодора Косева Бамбова

 

13

200

Мая Симеонова Димитрова

 

13

201

Цветомир Петров Съйков

 

13

202

Христо Василев Стойчев

 

13

203

Галя Златкова Панкова

 

13

204

Катя Петрова Мотова

 

13

205

Йорданка Асенова Вълева

 

13

206

Марияна Трендафилова Велчева

 

13

207

Соня Христова Блажева

 

13

208

Адем Мехмедов Байрамов

 

13

209

Рафие Мустафова Пирдонова

 

13

210

Силвия Ивайлова Николаева

 

13

211

Васко Богомилов Лачев

 

13

212

Христофор Иванов Иванов

 

13

213

Мария Георгиева Цанова

 

13

214

Галина Кръстева Кутинова

 

13

215

Галя Хр. Серафимова- Георгиева

 

13

216

Гергана Любчева Величкова

 

13

217

Рени Стефанова Караджова

 

13

218

Борислав Лазаров Боев

 

13

219

Рени Асенова Стефанова

 

13

220

Светла Илиева Александров

 

13

221

Цветелина Георгиева Кръстева

 

13

222

Катя Данаилова Асенова

 

13

223

Милена Иванова Русенова

 

13

224

Валентина Николова Великова

 

13

225

Анелия Ангелова Илиева

 

13

226

Дилянка Ачова Данова

 

13

227

Юлия Лилова Христова

 

13

228

Найчо Любомиров Найчов

 

13

229

Рахма Алиева Асанова

 

13

230

Габриела Данчева Михова

 

13

231

Таня Генова Тотева

 

13

232

Маринчо Маринов Янков

 

13

233

Албена Богданова Недушева

 

13

234

Поля цветанова Цокова

 

13

235

Севдалина  Артемова Лачовса

 

13

236

Марио Андреев Маринов

 

13

237

Стела Георгиева Стефанова

 

13

238

Лила Асенова Исаева

 

13

239

Малинка Златанова Иванова

 

13

240

Цветомира Милкова Аспарухова

 

13

241

Зоя Сашева Асенова

 

13

242

Александър Стефанов Минков

 

13

243

Симеон Борисов Крачунов

 

13

244

Людмила Декова Цветанова

 

13

245

Спаска Иванова Цонева

 

13

246

Искра И. Стойчева-Маджева

 

13

247

Емилия Михайлова Кръстева

 

13

248

Вяра Николова Стоянова

 

12

249

Влентина  Върбанова Йовчева

 

12

250

Евгени Доков Мяшков

 

12

251

Марияна Петкова Бондова

 

12

252

Красимир Генов Пенелски

 

12

253

Пенка Илиева Цветкова

 

12

254

Валентина Георгиева Гарева

 

12

255

Силвия Иванова Тотова

 

12

256

Емилия Илиева Исаева

 

12

257

Теменужка Василева Николова

 

12

258

Росица Стефанова Георгиева

 

12

259

Николай Тодоров Станев

 

12

260

Николай Петков Недков

 

12

261

Андриан Василев Иванов

 

12

262

Иво Самуилов Чернев

 

12

263

Петко Гатев Толин

 

12

264

Даниела Атанасова Цветкова

 

12

265

Соня Горанова Велчева

 

12

266

Галина Занкова Стоянова

 

12

267

Савина Венкова Иванова

 

12

268

Лора Борисова Самуилова

 

12

269

Владислава Бориславова Великова

 

12

270

Донка Николова Нецова

 

12

271

Магда Николова Михайлова

 

12

272

Иглика Блажева Бъчева

 

12

273

Таня Стефанова Лавовска

 

12

274

Цеца Иванова Маринова

 

12

275

Красимира Петкова Николова

 

12

276

Катерина Димитрова Цветкова

 

12

277

Тотка Симеонова Младенова

 

12

278

Радинка Божидарова Костова

 

12

279

Бончо Василев Бончев

 

12

280

Детелина Василева Дочева

 

12

281

Ивайло Парашкевов Стефанов

 

12

282

Вася Христова Кънева

 

12

283

Даниела Ефраимова Лескова

 

12

284

Христина Николаева Цочева

 

12

285

Иванка Илиева Каранинова

 

12

286

Емил Аспарухов Асенов

 

12

287

Венцислав Ангелов Тпайков

 

12

288

Стефан Антонов Стефанов

 

12

289

Валентин Цветков Василев

 

12

290

Ирина Найденова Дамянова

 

12

291

Таня Василева Колева

 

12

292

Надежда Анатолиева Зарева

 

12

293

Шибил Данаилов Манов

 

12

294

Александър Николаев Алексиев

 

12

295

Незабравка Йорданова Тонкова

 

12

296

Иван Панков Иванов

 

12

297

Мемиш Юсеинов Ибраимов

 

12

298

Емилия Василева Бояджиева

 

12

299

Мария Илиева Лазарова

 

12

300

Стелияна Николова Петрова

 

12

301

Ценко Августинов Тотев

 

12

302

Бистра Кирилова Велчева

 

12

303

Зарка Божинова Илиева

 

12

304

Анка Йорданова Панчева

 

12

305

Стефан Весков Ангелов

 

12

306

Ирена Иванова Бешева

 

12

307

Георги Александров Литов

 

12

308

Васил Аспарухов Стойков

 

12

309

Цеца Илиева Генова

 

12

310

Валя М. Дунеловска-Костова

 

12

311

Галя Алекова Стоянова

 

12

312

Анка Бейтулова Дурева

 

11

313

Виктория Сергеева Манолова

 

11

314

Роза Борисова Савова

 

11

315

Тодорка Илиева Андреева

 

11

316

Розен Анатолиев Обретенов

 

11

317

Дафина Любенова Василева

 

11

318

Таня Сергеева Манолова

 

11

319

Маргарита Георгиева Кръстева

 

10

320

Живка Мариянова Борисова

 

10

321

Мариела Василева Личева

 

10

322

Михаела Вескова Борисова

 

10

323

Ана Стефанова Тодорова

 

10

324

Мишо Атанасов Манолов

 

10

325

София Методиева Станева

 

10

326

Ели Альошева Димитрова

 

10

327

Анелия Минкова Алекова

 

10

328

Златко Илиев Крумов

 

10

329

Харедин Мехмед Чаракчъ

 

10

330

Надя Цветанова Цонева

 

10

331

Галя Йончева Торунова

 

10

332

Санка Йосифова Асенова

 

10

333

Веселин Пламенов Иванов

 

10

334

Красимира Димитрова Стоенчева

 

10

335

Славка Кирчева Яшарова

 

10

336

Гергина Антонова Костова

 

10

337

Лилия Борисова  Борисова

 

9

338

Емилия Енчева Михайлова

 

9

339

Станимир Илиев Стоянов

 

9

340

Филип Борисов Блажев

 

9

341

Перка Манчова Георгиева

 

9

342

Борислава Цветанова Първанова

 

8

343

Сашо Мишев Манолов

 

8

344

Зинка Сергеева Манолова

 

8

345

Гюлханъм Рамизова Исуфова

 

8

346

Светлана Борисова Гоергиева

 

8

347

Стоянка Петкова Монкова

 

8

348

Цветанка Любомирова Бенкова

 

8

349

Петя Костова Маринова

 

8

350

Таня Маринова Василева

 

8

351

Юлинка Атанасова Ашикова

 

8

352

Поля Милкова Микова

 

8

353

Живка Маркова Маринова

 

8

354

Лиляна Любенова Христова

 

8

355

Аяз Юрфан Чортан

 

8

356

Борис Йорданов Георгиев

 

8

357

Светла Петрова Михайлова

 

8

358

Елка Тихомирова Александрова

 

8

359

Пламен Асенов Найденов

 

8

360

Любомира Росенова Илиева

 

8

361

Мая Йонкова Маринова

 

8

362

Петър Илиев Илиев

 

8

363

Елза Илиева Борисова

 

8

364

Боряна Венциславова Любенова

 

8

365

Юлка Христова Цачева

 

8

366

Павлина Колева Матова

 

8

367

Магдалена Василева Цинцарска

 

8

368

Мюрвет Алиева Мастънова

 

8

 
Комисията за оценка и подбор  на лични асистенти  НЕ ОДОБРЯВА за личен асистент  кандидат,  който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки.

Всеки кандидат за личен асистент  има право да подаде  възражение за резултата от оценката и класирането до Комисията  за разглеждане на жалби и сигнали в Община Плевен, не по-късно  от 7 /седем/ дни след обявяване на резултатите.